Activiteiten

Activiteiten

De voornaamste activiteit is de uitgave van het halfjaarlijks tijdschrift Utersjank, een mei- en novembernummer. Momenteel is men toe aan de 33ste jaargang. De inhoud van de voorbije jaargangen is te raadplegen bij publicaties.

In 2008 ging de speciale aandacht naar de viering van 100 jaar kerk te Opoeteren. Immers, tussen mei 1905 en de plechtige inwijding op 23 juni 1908 werd te Opoeteren een nieuwe kerk gebouwd, ter vervanging van de te kleine oude kerk. Er was immers een belangrijke bevolkingsaangroei en Dorne was toen nog geen zelfstandige parochie. Uit de archiefstukken blijkt dat het project kon gerealiseerd worden door de toenmalige Kerkfabriek met financiële steun van de Gemeente, Provincie en de Staat.

Bij gelegenheid van dit 100-jarig jubileum heeft de Kring een gedenkboek uitgeven. Hierin wordt niet alleen de kerk behandeld, maar wordt er een zo volledig mogelijke geschiedenis van Opoeteren geschreven. Alle details hierover vindt u hier.