Korte historiek

Korte historiek

Pastorij

Zicht op het dorp vanuit de huidige Neeroeterenstraat met vooraan de pastorij. Omdat op de achtergrond nog de oude kerk te zien is, is deze foto zeker gemaakt vóór 1905.

Een gespreksavond van het Davidsfonds over de watermolens op de Bosbeek door Mathieu Driessen uit As werd de aanleiding voor het oprichten van een Geschied- en Heemkundige kring te Opoeteren. Op 1 juni 1982, onder de ruisende berkenbomen ten huize van Renaat Nauwelaerts, werd de Geschied- en Heemkungige kring opgericht. Als naam koos men voor het oude Opoeterse woord “Utersjank” wat lente betekent. De aanwezigen op deze stichtingsvergadering waren: Mathieu Driessen, Everd Cuppens (voorzitter DF), Renaat Nauwelaerts (secretaris DF),Jaak Creemers, Mia Moors en Jozef Schreurs (bestuurslid DF). Op de daaropvolgende vergaderingen kwamen anderen de groep versterken.

Er werden wandelingen, uitstappen en ‘ichteravonden’ georganiseerd.. Op 7 mei 1984 was de eerste uitgave van ons tijdschrift “Utersjank” een feit. Zonder onderbreking verschijnt het tijdschrift sindsdien tweemaal per jaar.

De bestuursleden volgden een cursus volkskunde in Diepenbeek, gegeven door professor Top en wijlen Tuur Wouters. Er werd een studie gemaakt over de kapellen en kapelletjes in Opoeteren. In juli 1985 werd op de zolderverdieping van het oud-gemeentehuis te Opoeteren een eigen vergaderlokaal en archief ingericht. De Kring organiseerde een eerste tentoonstelling ter gelegenheid van het schoolfeest.

Op 1 oktober 1985 begon een groepje jonge mensen, in het kader van een B.T.K.-project met het ‘ficheren’ van registers tot klappers, opzoekingen in verband met scholen, notarisakten enz… onder begeleiding van wijlen professor Molemans. (gedurende 1 jaar). Er werd ook begonnen met het restaureren van kapelletjes. Vier van deze kleine monumenten werden volledig opgeknapt.

Op 23 november 1999 was er een zeer interessante uitstap naar de Abdij van Steinfeld in Duitsland waar de Opoeterenaar Jacob van Panhausen abt was van 1540 tot 1582. De deskundige uitleg werd gegeven door Jan Gerits.

In het voorjaar van 2000 werd er een cursus genealogie gegeven door Mathieu Kunnen en Thieu Wieërs.

Op vrijdag 14 juni 2002 werd het 20-jarig bestaan gevierd met een academische zitting en opening van een tentoonstelling. Renaat Nauwelaarts kondigde op de viering zijn ontslag aan als voorzitter en stelde de nieuwe voorzitter Everd Cuppens voor. Renaat werd prompt erevoorzitter. De stichter en erevoorzitter van de kring overleed op zaterdag 20 mei 2006.

De viering van het 100-jarige bestaan van de neogotische kerk van Opoeteren was voor de kring de aanleiding tot het uitgeven van een bijna allesomvattend boek over Opoeteren. Het werd de grootste uitdaging uit hun 26-jarig bestaan.