Welkom

Welkom

vlasroot

Zicht op de dorpskern van Opoeteren uit 1908. Van links naar rechts herkent men de dorpermolen, de kapelanij, de kerk en het huis van Dreeske Hoave. Op de voorgrond bemerkt men de toenmalige vlasroot.

Welkom op de website van de Geschied- en Heemkundige Kring van Opoeteren.

Sinds 1982 tracht deze vereniging het ongekende verleden van Opoeteren aan de oppervlakte te brengen. De naam van onze vereniging ‘Utersjank’, is een oude lokale benaming voor de lente.

Door verschillende activiteiten, zoals tentoonstellingen en uitstappen, kunnen leden een diepgaande kijk krijgen op het historisch verleden van Opoeteren.

Tweemaal per jaar wordt een tijdschrift ‘Utersjank’ uitgegeven. Een selectie van de onderwerpen die aan bod kwamen sinds 1984 kunt u vinden bij de publicaties.