Activiteiten

Activiteiten

De voornaamste activiteit is de uitgave van het halfjaarlijks tijdschrift Utersjank, een mei- en novembernummer. Momenteel is men toe aan de 37ste jaargang. De inhoud van de voorbije jaargangen is te raadplegen bij publicaties.

In 2008 ging de speciale aandacht naar de viering van 100 jaar kerk te Opoeteren. Immers, tussen mei 1905 en de plechtige inwijding op 23 juni 1908 werd te Opoeteren een nieuwe kerk gebouwd, ter vervanging van de te kleine oude kerk. Er was immers een belangrijke bevolkingsaangroei en Dorne was toen nog geen zelfstandige parochie. Uit de archiefstukken blijkt dat het project kon gerealiseerd worden door de toenmalige Kerkfabriek met financiële steun van de Gemeente, Provincie en de Staat.

Bij gelegenheid van dit 100-jarig jubileum heeft de Kring een gedenkboek uitgeven. Hierin wordt niet alleen de kerk behandeld, maar wordt er een zo volledig mogelijke geschiedenis van Opoeteren geschreven. Alle details hierover vindt u hier.

In 2012 gaf de Kring een uniek fotoboek uit: Opoeteren uit het Kodakske, een verzameling oude foto’s uit ons dorp van 1870 tot 1970. Dit boek is nog steeds verkrijgbaar bij de bestuursleden.

Op 11 november 2018 stelde de Kring in een herdenkingsweekend een nieuw boek voor: “Met de kermis zijn we terug”, de belevenissen van de Opoeterenaren in WO I. Dit boek is nog te verkrijgen aan € 30.

In 2020 verschenen er twee boeken, uitgegeven door de Heemkundige Kring:

° Honderd jaar onderwijs in Dorne”, Een overzicht van de schoolgeschiedenis en een relaas van wat er zich op politiek, sociaal en kerkelijk vlak in Dorne afspeelde in de laatste 100 jaar. (€ 37.00)

° “Landmeter Joannes Leonardus Reijnders, een imposant Opoeterenaar”,  het leven van een belangrijke inwoner als landmeter, burgemeester en secretaris van Opoeteren. (°1781 – †1864) door Everd Cuppens. (€ 25.00)