Publicaties

Publicaties

voorpagina-grijs

Tweemaal per jaar wordt een tijdschrift uitgegeven. De onderwerpen die aan bod kwamen sinds 1984 kan u vinden in deze lijst.

Zoeken kunt u doen door ctrl+f te drukken en uw zoekterm in te geven. Aan de hand van de jaargang, het nummer en de bladzijde, kunt u de artikels terugvinden in het tijdschrift Utersjank.

Losse exemplaren van Utersjank kunt u, indien voorradig, tegen een kleine vergoeding bestellen via info@utersjank.be.


Honderd jaar Onderwijs in Dorne

In november 2019 verscheen er een nieuw boek, uitgegeven door de Heemkundige Kring.

Wat oorspronkelijk bedoeld was als een overzicht van de schoolgeschiedenis groeide uit tot een relaas van wat er zich op politiek, sociaal en kerkelijk vlak in Dorne afspeelde gedurende de laatste “HONDERD JAAR”.

Dit boek is te verkrijgen door storting van € 37.00 op rekening van de Heemkundige Kring Utersjank: BE83 7352 2716 7015 met vermelding van naam en adres.


Opoeteren en Wereldoorlog 1

Op 11 november 2018 stelde de Kring in een herdenkingsweekend een nieuw boek voor: “Met de kermis zijn we terug”, de belevenissen van de Opoeterenaren in WO I. Dit boek is nog te verkrijgen aan € 30.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Boek-WO-1-734x1024.jpg

Opoeteren: een dorp aan de Oeter

kaft opoeteren

Op 1 mei 2009 verscheen het boek over de geschiedenis van de kerk, en de geschiedenis van Opoeteren in het algemeen. Alle details hierover vindt u hier.

Het boek is helaas al helemaal uitverkocht.

U kunt echter het gedeelte van dit boek dat handelt over de kerk van Opoeteren hier inzien:

    1. Bouwgeschiedenis en architecten
    1. Beschrijving kerk
    2. Inventaris kunstbezit

Fotoboek: Opoeteren uit het kodakske

omslag fotoboek opoeteren

Op zaterdag 30 juni 2012 werd het fotoboek ‘Opoeteren uit het Kodakske’ voorgesteld in de kerk van Dorne.

Alle details hierover vindt u hier.

Een fragment uit het nieuwe boek vindt u hier. Let op, dit is slechts een voorbeeld van hoe het er ongeveer uitziet!

Dit boek kan nog verkregen worden door het storten van 40 euro op rekeningnummer BE83 7352 2716 7015 BICnr.: KREDBEBB op naam van de Heemkring Utersjank, met vermelding van naam en adres. Indien het boek per post moet verzonden worden, komen er portkosten bij.